Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Ρήγα Φεραίου 130 – Αίγιο
Τηλέφωνο:  +30 2691 068126
Mobile:       6979808949
Mail:           delta_mix@yahoo.gr